CÔNG TY TNHH CHÍNH VIỆT

SMETA Audited Shoe Manufacturer Since 2003


23-25-27 Đường 26, Ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT : (+84 8) 3758 2705 | Fax: (+84 8) 3758 2657 | Website: chinhviet.vn | Email   : info@chinhviet.vn

Toan Le Minh (Mr) – Managing Director

Mobile: +84 917 256 677 – Email: toanle@kernelvietnam.com

Tam Pham Huynh Thanh (Mrs) – Business Director

Mobile: +84 916 893 311 – Email: pht.tam@kernelvietnam.com


ĐƯỜNG ĐẾN CHÍNH VIỆT


LIÊN HỆ E-MAIL

Họ và tên (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Chủ đề

Nội dung lời nhắn